Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7055
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm tại công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Trung Quang
Tác giả: Nguyễn, Thị Diệu
Bùi, Thị Hoàng Yến
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm. Đồng thời, phân tích biến động chi phí sản xuất và giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm tại công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Trung Quang. Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình lắp dựng cửa nhôm.
Mô tả: 54 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7055
ISSN: C1600048
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.