Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/706
Title: Anh Bộ đội Cụ Hồ - Nguồn cảm hứng lâu dài của điện ảnh Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nam
Keywords: Anh bộ đội Cụ Hồ
Điện ảnh Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.40-44
Abstract: Trước hết, cần khẳng định rằng một đất nước mà sau Thế kỷ XX phải trải qua và chiến thắng bốn cuộc chiến tranh lớn rất ác liệt như Việt Nam thì hình ảnh người lính đi vào nghệ thuật là lẽ đương nhiên. Một quân đội lấy tiêu chí hành động là "vì nhân dân phục vụ", "vì nhân dân quên mình", trong cuộc sống được dân mến được dân tin và tôn trọng thì càng có lý do để nhân vật người lính xuất hiện trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Chính vì vậy mà "Anh Bộ đội Cụ Hồ" cũng là nguồn cảm hứng lâu dài của phim truyện Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/706
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_329.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.