Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7077
Title: Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Cà Mau
Authors: Trần, Quốc Dũng
Lý, Thị Thanh Thoảng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Cà Mau giai đoạn năm 2015- 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Cà Mau giai đoạn năm 2015- 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7077
ISSN: B1510255
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.