Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7081
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Nguyễn, Thị Quỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart của khách hàng tại thành phố Cần Thơ. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart của khách hàng. Xem xét sự sự ảnh hưởng của độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và thu nhập khi khách hàng quyết định lựa chọn siêu thị Lotte Mart. Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những đề xuất hàm ý quản trị giúp cho siêu thị Lotte Mart thu hút khách hàng tốt hơn, phục vụ hiệu quả hơn dựa vào những yếu tố mà người tiêu dùng Cần Thơ mong đợi và cảm thấy hài lòng.
Description: 51 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7081
ISSN: B1412268
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.