Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7118
Title: Hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ tiểu vùng sông Mekong mở rộng từ 1992 – 2016
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Keywords: Việt Nam
Thái Lan
Quan hệ hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.36-42
Abstract: Việt Nam và Thái Lan chính thức thiếp lập quan hệ ngoại giao từ ngày 06/08/1976. Hai nước đã ký Thông cáo chung thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó, quan hệ Việt Nam – Thái Lan được nâng lên tầm cao mới. Cũng giống như các nước khác trong Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Việt Nam và Thái Lan đều tham gia sáng lập và là thành viên tích cực của hợp tác kinh tế GMS từ năm 1992. Nhìn chung, hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ GMS chủ yếu diễn ra trên một số lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch và quản lý nguồn nước song Mekong. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2016, hợp tác giữa hai nước đạt được một số thành tựu quan trọng. Bài viết đi sâu nghiên cứu thực trạng hợp tác Việt Nam – Thái Lan trong khuôn khổ GMS giai đoạn 1992 – 2016 và đề xuất một vài giải pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7118
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_568.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.