Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7135
Title: Kế toán các khoản thuế phải nộp Nhà nước tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kiên Giang
Authors: Hà, Mỹ Trang
Ngô, Thị Liễu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán thuế tại Công ty CP TMDV Kiên Giang. Nhằm nắm được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình luân chuyển chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế tại công ty. Từ đó phát hiện những sai sót của kế toán các khoản thuế phải nộp Nhà nước của Công ty.
Description: 297 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7135
ISSN: C1600035
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.