Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7167
Title: Chính sách kinh tế của Donald Trump và một số tác động
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Chính sách kinh tế
Thương mại đơn phương
Chủ nghĩa bảo hộ
Donald Trump
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.14-24
Abstract: Với tính cách và đặc biệt, với góc nhìn nền kinh tế của một nhà doanh nghiệp, khi trở thành tổng thống Mỹ, Donald Trump đã thay đổi gần như hoàn toàn chính sách kinh tế đối ngoại cũng như đối nội của nước Mỹ từ trước đến nay. Tổng thể, các lĩnh vực cải cách kinh tế quan trọng của chính quyền Trump bao gồm: Cải cách thuế; Chính sách mới về thương mại và việc làm; Giảm điều tiết khu vực tài chính; Chỉ tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng. Bằng việc phân tích các cấu phần chính sách kinh tế nêu trên của chính quyền Trump, bài viết này đi đến một số điểm kết luận như sau: Chính sách thương mại của chính quyền Trump về thực chất vẫn là theo đuổi thương mại toàn cầu chứ không phải là quay trở về chủ nghĩa bảo hộ truyền thống như nhiều người lo ngại. Sự thay đổi duy nhất ở đây chỉ là Mỹ bỏ lối chơi đa phương và thay vào đó bằng lối chơi song phương mà thôi. Tuy nhiên, hành động này có thể làm thay đổi thương mại thế giới; Chính sách kinh tế đối nội rất mở, tự do hơn đã có nhiều khuyến khích trực tiếp đối với thị trường lao động Mỹ; Việc Mỹ từ bỏ các hiệp định thương mại đa phương khiến một số nền kinh tế mất đi một số lợi ích như được kỳ vọng trước đây, trong đó có Việt Nam. Nhưng những tác động này là không lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7167
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_794.68 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.