Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/720
Title: Những dấu ấn sâu đậm của nước Nga Xô-Viết với nền âm nhạc mới Việt Nam
Authors: Đỗ, Hồng Quân
Keywords: Âm nhạc
Xô-Viết
Nước Nga
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.96-98
Abstract: Đất nước ta có một nền âm nhạc dân gian dân tộc độc đáo và phong phú. Chính vì vậy mà UNESCO đã sớm công nhận các loại hình âm nhạc như Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng Chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan và gần đây là Ca Trù... là những giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ đầu thế kỷ XX, khi âm nhạc phương Tây theo chân các nhà truyền đạo, thương nhân vào Việt Nam, âm nhạc Châu Âu với hệ thống ký âm đồ, rê, mi... cũng đã được các nhạc sĩ Việt Nam tiếp thu và sử dụng để viết nên bản tân nhạc đầu tiên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/720
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_137.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.