Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/724
Title: Mayakovsky - Nhà thơ của cách mạng
Authors: Trần, Thị Phương Phương
Keywords: Mayakovsky
Nhà thơ cách mạng
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.119-123
Abstract: Khởi đầu từ phong trào vị lai, Vladimir Vladimirovich Mayakovsky (1893-1930) trở thành một trong những nhà thơ lớn thế kỷ XX, thơ ca của ông là biên niên sử của nước Nga thời đại Cách mạng Tháng Mười và những thập niên đầu tiên của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/724
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_645.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.