Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/725
Title: Nước Nga và vấn đề phát triển văn hóa giai đoạn 1917-1941
Authors: Olegovich, Churakov Dimytriy
Keywords: Nước Nga
Văn hóa
Giai đoạn 1917-1941
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.36-46
Abstract: Các biến cố và quy mô của thời kỳ thay đổi xã hội ở Nga biểu hiện rõ nhất trong lĩnh vực văn hóa. Những hiện tượng diễn ra trong đó rất đa tuyến và đa dạng. Kể từ khi xuất hiện, đặc biệt là sau khi xuất hiện văn bản, một nền văn hóa quốc gia thống nhất được phân thành các tầng khác nhau. Dù có chung gốc rễ và nhiều tính năng phổ biến, các lớp này hầu như không liên kết với nhau trong quá trình phát triển. Sự phân hóa văn hóa đã diễn ra trong chính bản thân tầng lớp trí thức Nga, một phần trong đó muốn "giáo dục" người dân, và phía khác - để học hỏi kinh nghiệm từ người dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/725
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_553.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.