Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7256
Title: Hà Tĩnh điển hình trong xây dựng nông thôn mới
Authors: Lương, Thủy
Minh Ngọc
Keywords: Hà Tĩnh
Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.28-30
Abstract: Sau 7 năm thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước. Ngoài thực hiện các tiêu chí theo quy định của Trung ương, Hà Tĩnh ban hành thêm tiêu chí 20 (Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu), với cách làm mới, sáng tạo đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, hình thành nên những vùng quê "trù phú - an lành".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7256
ISSN: 0868-3786
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.