Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72605
Nhan đề: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến việc làm và tiền lương theo giới ở Việt Nam
Tác giả: Đoàn, Thị Kim Tuyến
Từ khoá: FDI
Giới tính Việt Nam
Tiền lương
Việc làm
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.54-64
Tóm tắt: Sự hiện diện của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDl) ở Việt Nam trong những thập kỷ qua đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên các khía cạnh như bổ sung nguồn vốn, phát triển công nghệ, thúc đẩy xuất khẩu... Trong lĩnh vực lao động - việc làm, khu vực FDI đang tạo việc làm cho hàng triệu lao động trực tiếp và lao động gián tiếp, trong đó phần lớn lao động là nữ giới. Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan song định kiến và sự phân biệt đối xử về giới vẫn tồn tại, thu nhập bình quân của lao động nữ luôn thấp hơn nam giới, cơ hội tiếp cận việc làm tốt thấp, dễ bị tổn thương và rủi ro hơn khi doanh nghiệp có nhu cầu cắt giảm. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng tác động của FDI đến việc làm, tiền lương ở Việt Nam từ góc nhìn giới nhằm làm rõ sự khác biệt về việc làm và tiền lương giữa nam và nữ trên thị trường lao động nói chung và trong khu vực FDI nói riêng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72605
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.