Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72614
Nhan đề: Phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc và giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông
Tác giả: Lê, Văn Bảo
Từ khoá: Tòa Trọng tài thường trực
Tranh chấp chủ quyền biển đảo
Phán quyết
Biển Đông
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.60-64
Tóm tắt: Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 - UNCLOS 1982 đã đưa ra Phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông. Phán quyết của PCA ủng hộ phần lớn các đệ trình của Philippines và cũng là thắng lợi lớn cho nước này. Mặc đù vậy, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có các động thái gây hấn, khiêu khích trên phương diện ban hành chính sách, pháp luật và gia tăng hoạt động cứng rắn trên thực địa suốt năm năm kể từ khi tòa trọng tài ra phản quyết. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn được xem như một phương thức để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông một cách văn minh. Bài viết góp phần làm rõ tầm quan trọng từ Phán quyết của PCA đối với biển Đông thông qua phân tích các đòi hỏi phi lý của Trung Quốc đã bị PCA bác bỏ và tác động của PCA đối với cục diện pháp lý biển Đông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72614
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.