Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72616
Nhan đề: Chuyển đổi số ở Trung Quốc: Thực trạng và gợi mở đối với Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Thế Anh
Từ khoá: Kinh tế số
Nền tảng số
Chuyển đổi số
Trung Quốc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.3-12
Tóm tắt: Cùng với trào lưu chuyển đổi số trên thế giới từ những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, việc chuyển đổi số đã diễn ra và phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Một trong những điểm mấu chốt tạo ra những thành công ở Trung Quốc là việc từng bước xây dựng được nền tảng số phù hợp với sự phát triển của đất nước và có thị trường lớn. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân dẫn đến thành công nữa là do hành động tập thể của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân cùng học tập, sáng tạo phát triển, đồng thời môi trường bên trong bên ngoài đã tạo ra những bước ngoặt cho chuyển đổi số ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn còn có những hạn chế nhất định như, năng lực nghiên cứu nền tảng còn yếu, doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi số, hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện và câu chuyện thay thế, nâng cấp ngành nghề ảnh hưởng đến đời sống người dân đang đặt ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72616
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.