Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72621
Title: Chuyển động Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh APEC 11/2017
Authors: Phạm, Tiến
Keywords: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Liên minh AUKUS
Mỹ
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.50-56
Abstract: Việc thành lập Liên minh ba nước Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) mới đây, cùng những sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra dồn dập liền sau đó tại các địa điểm khác nhau trên thế giới, nhưng đều có nội dung liên quan trực tiếp tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là minh chứng về sự dịch chuyển trọng tâm địa chiến lược của thế giới từ Tây sang Đông trong thế kỷ XXI, phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng địa chính trị - kinh tế toàn cầu giữa các trung tâm quyền lực thế giới đang được đẩy lên mức độ gay gắt hơn. Bài viết phân tích bối cảnh quốc tế đưa đến sự ra đời của AUKUS: trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những nhận định bước đầu về tác động của Liên mình tới cấu trúc an ninh hiện hữu của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc xử lý các mối quan hệ quốc tế trong một khu vực đan xen và chống lấn lợi ích cũng sẽ đòi hỏi các quốc gia Ấn Độ Dương - Thải Bình Dương, trong đó có Việt Nam, phải tinh tường, nhạy bén, uyên chuyển và quyết liệt hơn trong việc định vị chỗ đứng của mình trong khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72621
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.