Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72659
Title: Đảm bảo an toàn trong vận chuyển du khách bằng ô tô ở Việt Nam
Authors: Trần, Văn Giang
Keywords: Vận chuyển du khách
Ô tô
An toàn
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.38-39
Abstract: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, chịu tác động của nhiều ngành kinh tế - xã hội khác. Do vậy, sản phẩm du lịch cũng chịu sự ảnh huởng của nhiều nhân tố, cả khách quan và chủ quan. Trong đó, an toàn giao thông luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ khách du lịch nào trong mỗi chuyến đi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72659
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
722.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.