Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72659
Nhan đề: Đảm bảo an toàn trong vận chuyển du khách bằng ô tô ở Việt Nam
Tác giả: Trần, Văn Giang
Từ khoá: Vận chuyển du khách
Ô tô
An toàn
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.38-39
Tóm tắt: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, chịu tác động của nhiều ngành kinh tế - xã hội khác. Do vậy, sản phẩm du lịch cũng chịu sự ảnh huởng của nhiều nhân tố, cả khách quan và chủ quan. Trong đó, an toàn giao thông luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ khách du lịch nào trong mỗi chuyến đi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72659
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
722.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.