Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7276
Title: Giá trị trong tư tưởng tự do của F.M.Dostoevsky
Authors: Mai, Thị Hạnh Lê
Keywords: Giá trị
Tự do
Dostoevsky
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.92-97
Abstract: F.M.Dostoevsky là nhà văn, nhà triết học nổi tiếng của Nga thế kỷ XIX. Nội dung quan trọng trong tư tưởng triết học của ông là tư tưởng tự do. Tư tưởng tự do của F.M.Dostoevsky có nhiều giá trị sâu sắc. Tuy nhiên, những giá trị trong tư tưởng tự do Dostoevsky phải đến thế kỷ XX mới được sự quan tâm của nhiều độc giả. Tư tưởng tự do của Dostoevsky khác so với tư tưởng tự do của các nhà triết học phương Tây đương thời và trước đó. Ông không chỉ đề cao tự do của cá thể mà còn phán xét trật tự xã hội Nga đương đại. Đồng thời, ông cho rằng, không thể tước bỏ Kitô giáo ra khỏi nước Nga. Sự thật nay được nhận ra rõ hơn sau khi nước Nga trải qua thất bại trong việc phê phán Kitô giáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7276
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_350.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.