Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7285
Title: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Thu Thủy
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Đào, Diễm Khoa
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp trong tháng 5 năm 2018. Phân tích kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp trong giai đoạn năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.
Description: 143 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7285
ISSN: B1502020
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.2 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.