Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7286
Title: Ga nội đô cho hành khách đi máy bay (In-Town check- in) Tại phía Tây Hà Nội ý tưởng và khả năng thực hiện
Authors: Hoàng, Hữu Phê
Keywords: Ga nội đô
Hành khách
Sân bay
Phía Tây
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.48-51
Abstract: Bài viết nghiên cứu về định hướng xây dựng ga nội đô cho hành khách đi máy bay tại phía Tây Hà Nội ý tưởng và khả năng thực hiện trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7286
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.