Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7293
Title: Phân tích chuỗi giá trị cam xoàn trên địa bàn huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trần, Thị Như Quỳnh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chuỗi giá trị cây Cam Xoàn và các vấn đề có liên quan nhằm tìm ra hạn chế, khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ của nông dân trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, lợi thế cạnh tranh góp phần phát triển ngành hàng cây ăn quả nói chung cũng như mặt hàng cây Cam Xoàn nói riêng trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Description: 67 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7293
ISSN: B1510336
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.