Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Tĩnh-
dc.date.accessioned2019-03-04T07:56:40Z-
dc.date.available2019-03-04T07:56:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-1342-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7315-
dc.description.abstractXây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có ý nghĩa to lớn và là trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch Công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt 14 nhiệm vụ và 6 phương pháp hoạt động chủ yếu trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.03-05-
dc.subjectChủ tịch Công đoàn cơ sởvi_VN
dc.subjectQuan hệ lao độngvi_VN
dc.titleChủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chứcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.