Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7319
Nhan đề: Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Đào tạo
Công đoàn
Cán bộ công đoàn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.06-09,20
Tóm tắt: Việt Nam đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế đất nước ngày càng phát triển các loại hình doanh nghiệp càng đa dạng phong phú, đội ngũ công nhân lao động có mặt trong các thành phần kinh tế. Quan hệ lao động trở nên phức tạp, các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động ngày càng nhiều; quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động bị xâm phạm có chiều hướng ngày càng gia tăng, đó là những yêu cầu đặt ra cho tổ chức công đoàn khi thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đào tạo là cách thức, biện pháp góp phần nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cho cán bộ công đoàn khi thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7319
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.17 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.