Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Quang Hợp-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Hữu-
dc.date.accessioned2019-03-04T08:41:05Z-
dc.date.available2019-03-04T08:41:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-1342-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7327-
dc.description.abstractĐánh giá, xếp loại công đoàn hàng năm được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Từ thực tiễn hoạt động, việc đánh giá thường xuyên nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình, hướng dẫn làm cơ sở, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Qua đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn với tiêu chí phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung trọng tâm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Viện nghiên cứu công nhân và công đoàn thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018 với đề tài “Đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn” Mã số XH.TLĐ/2017.03vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.21-25-
dc.subjectĐánh giávi_VN
dc.subjectXếp loạivi_VN
dc.subjectCông đoànvi_VN
dc.titleĐánh giá xếp loại tổ chức công đoàn hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.