Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7356
Nhan đề: Áp dụng hiệp ước Basel II trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và những thách thức đặt ra
Tác giả: Trần, Đình Vân
Trần, Thị Kim Liên
Từ khoá: Basel II
Tác động
Thách thức
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.70-74
Tóm tắt: Theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, từ cuối 2015 mười ngân hàng thương mại ở Việt Nam sẽ thí điểm thực hiện quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn của Hiệp ước vốn Basel II. Quá trình thí điểm sẽ hoàn thành vào năm 2018, sau đó triển khai áp dụng cho các ngân hàng thương mại. Theo nhiều chuyên gia, lộ trình triển khai thực hiện các quy định, tiêu chuẩn Basel II sẽ mang đến những cơ hội và cả thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết thảo luận về những thuận lợi và thách thức với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình triển khai Hiệp ước Basel II.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7356
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.16 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.