Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Xuân Long-
dc.contributor.authorHoàng, Lan Chi-
dc.date.accessioned2019-03-05T01:13:30Z-
dc.date.available2019-03-05T01:13:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7362-
dc.description.abstractTác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới các nước đang phát triển và Việt Nam thông qua các đặc điểm nổi bật như: sự nối tiếp cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, lực lượng tiến hành Cách mạng chủ yếu ở các nước phát triển, mức độ lan truyền rộng rãi nhưng phân biệt về tầng nấc và tính chất, diễn biến khôn lường và nhiều nguy cơ rủi ro. Phân tích các đặc điểm nổi bật cho phép nhận biết rõ thời cơ và thách thức của các nước đang phát triển và Việt Nam. Đó là các thời cơ về điều chỉnh mục tiêu đuổi kịp các nước đi đầu, tận dụng ảnh hưởng vòng ngoài của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đó là các thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư liên quan tới thiếu nền tảng tiếp cận, thiếu lực lượng thúc đẩy, khó tham gia vào phần lõi và thiếu năng lực dự báo, điều chỉnh… Những điều chỉnh này có ý nghĩa góp phần tăng cường mức độ sẵn sàng của chúng ta trước cuộc cách mạng công nghiệp mới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.03-09-
dc.subjectCách mạng Công nghiệp lần thứ tưvi_VN
dc.subjectNền tảng phát triểnvi_VN
dc.subjectĐộng lực thúc đẩyvi_VN
dc.subjectCác nước đang phát triểnvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleThời cơ và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các nước đang phát triển và Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.