Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7364
Title: Nhận diện tư duy chiến lược của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Authors: Hoàng, Thế Anh
Keywords: Tư duy chiến lược
Châu Á – Thái Bình Dương
Vừa hợp tác vừa cạnh tranh
“Giấc mộng Trung Hoa”
Siêu cường
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.32-45
Abstract: Bài viết nhận diện tư duy chiến lược của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương qua những phát biểu, phương châm đối ngoại, cách thức thực thi chính sách đối ngoại ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của các thế lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc qua các thời kỳ từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời đến nay. Nghiên cứu cho rằng, nội dung chủ yếu của tư duy chiến lược là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với các nước trong khu vực. Từ sau Đại hội XVIII, Trung Quốc thông qua vừa hợp tác, vừa cạnh tranh thể hiện vai trò dẫn dắt, chi phối, lôi kéo các nước, mở rộng ảnh hưởng ở khu vực, thể hiện những hành động cứng rắn của mình đối với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm đạt được mục tiêu của “Giấc mộng Trung Hoa” là “phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”, trở thành cường quốc trên thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7364
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.