Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7370
Title: Nghiên cứu tác động của hình ảnh điểm đến An Giang đến sự hài lòng của du khách nội địa
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Lê, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng khách du lịch đến An Giang giai đoạn năm 2015 đến nửa đầu năm 2018. Đánh giá tác động của các nhân tố tạo nên hình ảnh điểm đến An Giang đối với sự hài lòng của du khách nội địa. Đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao hình ảnh điểm đến.
Description: 130 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7370
ISSN: B1507750
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.