Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7373
Title: Chung cư cũ TP. Hồ Chí Minh bài toán cải tạo xây mới
Authors: Thu Huyền
Keywords: Chung cư cũ
Thiết kế cải tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.40-43
Abstract: Tốc độ cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM còn rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo cuộc sống của người dân cư ngụ trong chung cư cũ cũng như chương trình chỉnh trang đô thị. Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, tập trung ở các quận: Quận 1, Quận 10, Quận 3, Quận 5, Quận 4. Hầu hết các chung cư này đều bị xuống cấp, trong đó có nhiều chung cư nguy cơ sụp đổ cao. Các chung cư trên được kiểm định là hư hỏng nặng, nguy hiểm, với tỷ lệ chất lượng còn lại nhỏ hơn 55% và xếp loại nguy hiểm cấp D – cấp độ nguy hiểm cao nhất. Để khắc phục tình trạng trên TP.HCM nói chung nhà ở chung cư cũ cần có sự vào cuộc tích cực, bài bản và khoa học của Chính quyền trong công tác cải tạo, xây mới chung cư cũ. Tìm ra những vướng mắc khó khăn cũng như sự cần thiết đưa ra được những giải pháp giúp cho người dân có được cuộc sống ổn định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7373
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.