Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7375
Title: Cái hang gạch
Authors: Thanh Hà
Keywords: Hang gạch
Sáng tạo kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.44-46
Abstract: Sáng tạo kiến trúc là một phần không thể thiếu trong mỗi công trình nhà, ý tưởng "Cái hang gạch" thật độc đáo, giúp cho chủ nhân không chỉ hài lòng vẻ kiến trúc bề ngoài mà còn thỏa mãn bởi các yếu tố dung hòa, đan xen, bao bọc bên trong. Công trình được xem như sự sáng tạo của KTS trong bối cảnh kiến trúc đang bị xáo trộn, giao thoa giữa các hiện đại và cổ điển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7375
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.