Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/738
Title: Một góc nhìn văn học hiện thời
Authors: Nguyễn, Bình Phương
Keywords: Văn học
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.32-33
Abstract: Như con người, thể trạng văn học cũng chập chờn lúc thăng, khi giáng, lúc khỏe, khi yếu. Thời điểm này, sự tĩnh lặng của văn học gây cảm giác lấp lửng, nửa như nó muốn xa lánh đời sống, lại nửa như nó bị đời sống xa lánh. Phải chăng văn học đang đối diện với những vấn đề của mình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/738
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_126.32 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.