Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7394
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH INOX Phát Thành
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Bùi, Thị Yến Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán bán hàng, xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Inox Phát Thành. Từ đó, đưa ra nhận xét và các giải pháp, kiến nghị về thực hiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7394
ISSN: B1502032
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.