Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7394
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH INOX Phát Thành
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Bùi, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán bán hàng, xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Inox Phát Thành. Từ đó, đưa ra nhận xét và các giải pháp, kiến nghị về thực hiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
Mô tả: 100 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7394
ISSN: B1502032
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.