Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74040
Nhan đề: Ảnh hưởng của sự manh mún đất đai đến thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Bùi, Lê Nhựt Huy
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của sự manh mún đất đai đến thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Mô tả: 53 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74040
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.