Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7405
Title: Thắng lớn vụ tôm năm 2017
Authors: Mai Trường
Keywords: Tôm
Thu hoạch
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.28-29
Abstract: Không chỉ trúng mùa, đạt sản lượng vượt trội, mà giá tôm trong suốt mùa vụ năm 2017 luôn ổn định ở mức cao, góp phần làm nên một vụ tôm thành công ngoài mong đợi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7405
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.