Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7418
Title: Phân tích kênh phân phối thực phẩm chức năng ở địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Tiêu, Trần Nghị
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mô tả thực trạng các nhà thuốc và thị trường thực phẩm chức năng ở địa bàn Thành phố Cần Thơ. Phân tích kênh phân phối thực phẩm chức năng qua kênh các nhà thuốc ở địa bàn Thành phố Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện kênh phân phối thực phẩm chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các nhà thuốc ở địa bàn Thành phố Cần Thơ.
Description: 91 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7418
ISSN: B1500145
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.