Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7421
Title: Thái độ rủi ro cá nhân trong các lĩnh vực khác nhau: Trường hợp sinh viên Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Nguyễn, Thị Kim Anh
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thứ nhất, phân tích thái độ rủi ro cá nhân trong bốn lĩnh vực tài chính, nghề nghiệp, sức khỏe và môi trường. Thứ hai, kiểm tra sự khác nhau trong thái độ rủi ro cá nhân giữa nam và nữ. Cuối cùng là kiểm tra xem khi đáp viên tự báo cáo và khi được đo lại bằng phương pháp MPL thì thái độ rủi ro cá nhân của họ có giống nhau.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7421
ISSN: B1511054
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.