Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/744
Title: SBA 15 năm xây dựng và phát triển
Authors: Anh Tuấn
Keywords: Công ty Cổ phần Sông Ba
Xây dựng và phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.38-39
Abstract: Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) tưng bừng, phấn khởi tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (02/01/2003 - 02/01/2018). Mười lăm năm, một chặng đường chưa dài nhưng đã có những mốc son đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ và đáng nhớ của SBA.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/744
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.