Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74401
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thị Huyền Thư
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Công Thương Cần Thơ qua ba năm 2018-2020 để thấy rõ tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn, từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng.
Mô tả: 73 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74401
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.