Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/746
Title: EVN HANOI trước thách thức và thời cơ mới
Keywords: EVN HANOI
Thách thức mới
Thời cơ mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.42-43
Abstract: Trước những thách thức và thời cơ mới, năm 2017, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) có những thành tích đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/746
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.