Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7460
Title: Chặng đường dài Việt Nam đi đến Liên Hợp Quốc 1945 – 1977
Authors: Tô, Anh Tuấn
Keywords: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Việt Nam Cộng hòa
Chính quyền Cách mạng Lâm thời
Quốc gia Việt Nam
Liên Hợp Quốc
Quan hệ Việt – Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.42-64
Abstract: Mặc dù Việt Nam đã muốn gia nhập Liên Hợp Quốc từ năm 1945, nhưng sau hơn 30 năm nguyện vọng này mới được thực hiện. Trong hơn ba thập kỷ đó, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã trải qua bốn giai đoạn chính. Trong các giai đoạn này, quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc gặp ba cản trở lớn về chính thể hợp pháp đại diện cho Việt Nam, sự phức tạp trong chính trị nội bộ Mỹ và cuộc đấu tranh giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc vẫn được thúc đẩy do nguyện vọng của Việt Nam, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhu cầu của Mỹ muốn phát triển quan hệ với Việt Nam và hoạt động trên thực địa của các cơ quan Liên Hợp Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7460
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_859.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.