Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74709
Title: Chuyển biến trong quan hệ Mỹ - Campuchia từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay
Authors: Dương, Văn Huy
Lê, Chí Công
Keywords: Mỹ
Campuchia
Quan hệ Campuchia - Mỹ
Đông Nam Á
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 6 ; Tr.3-19
Abstract: Mặc dù quan hệ ngoại giao Mỹ - Campuchia lần đầu tiên thiết lập vào năm 1950, nhưng quan hệ hai nước bị gián đoạn trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đến 1991, Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao với Campuchia, chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế và nối lại viện trợ phát triển. Quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai nước được thiết lập sau khi Chính phủ Hoàng gia Campuchia được thành lập thông qua bầu cử vào năm 1993. Quan hệ hai nước có những bước tiến triển ở các giai đoạn sau. Tuy nhiên quan hệ hai nước gặp một số thách thức liên quan đến vấn đề dân chủ ở Campuchia và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại quốc gia chùa tháp này. Trong bối cảnh đó, bài viết cung cấp bức tranh tương đối toàn diện về diễn biến quan hệ Mỹ và Campuchia từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Mối quan hệ được phân tích trên các khía cạnh khác nhau như: Chính trị - ngoại giao, quốc phòng, an ninh, và trên các lĩnh vực khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74709
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.