Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/748
Title: EVNHCMC Nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động
Authors: Mạnh Cường
Keywords: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Năng lực quản trị
Hiệu quả hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.44-45
Abstract: Năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã có những bước tiến lớn trong sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực trong các đơn vị. Qua đó từng bước chuyên môn hóa chức năng hoạt động của các khối đơn vị, tạo sự phối hợp, phát triển đồng bộ giữa hoạt động chính về sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động dịch vụ điện; tăng cường đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu, sẵn sàng cho lộ trình triển khai thị trường điện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/748
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.