Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7480
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của những người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng về ý định khởi nghiệp của những người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của những người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết luận và đề xuất hàm ý về chính sách nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của những người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 107 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7480
ISSN: B1502332
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.