Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Diệu Khánh-
dc.contributor.authorĐặng, Thanh Dũng-
dc.date.accessioned2022-03-08T07:58:18Z-
dc.date.available2022-03-08T07:58:18Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74923-
dc.description.abstractĐể xác định nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng, bài viết tóm lược kết quả nghiên cứu trong quý II năm 2021 nhằm nổi bật những vấn đề sau: Xác định mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, thời gian, địa điểm nghiên cứu, những cơ sở lý luận để hình thành mô hình nghiên cứu, cách thức để triển khai thực hiện và kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix đó là: Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu và Dịch vụ chăm sóc.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.80-82-
dc.subjectKhách hàngvi_VN
dc.subjectSự hài lòngvi_VN
dc.subjectXem phim trực tuyến NetAixvi_VN
dc.subjectNghiên cứuvi_VN
dc.subjectĐà Nẵngvi_VN
dc.titleNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix tại Đà Nẵngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.