Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7537
Title: Các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sản phẩm thời trang cao cấp giả của người tiêu dùng tại địa bàn TP. Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm thời trang cao cấp giả trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến hành vi mua sản phẩm thời trang cao cấp giả trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất một số khuyến nghị giúp các doanh nghiệp có sản phẩm thời trang cao cấp thật làm giảm hành vi mua sản phẩm giả ở người tiêu dùng.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7537
ISSN: B1503805
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.