Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7546
Nhan đề: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam
Tác giả: Phan, Hồng Khôi
Từ khoá: Chiếu sáng
Công nghệ LED
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.13-14
Tóm tắt: Năm 2015, Quỹ Môi trường toàn cầu đã tài trợ cho Việt Nam thực hiện hỗ trợ dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ chiếu sáng chung ở Việt Nam" đã giao cho chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam theo dõi và thực hiện.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7546
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.65 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.