Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/758
Title: Tổng công ty Điện lực - TKV mục tiêu trở thành doanh nghiệp trình độ công nghệ, quản trị hiện đại
Authors: Xuân Hiệp
Keywords: Tổng công ty Điện lực
Doanh nghiệp
Trình độ công nghệ
Quản trị hiện đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.32-33
Abstract: Với mục tiêu xây dựng Tổng công ty Điện lực - TKV trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò trong việc đảm bảo cung ứng điện năng đáp ứng nhu cầu thị trường... cán bộ công nhân viên Tổng công ty đang nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, với sản lượng năm sau cao hơn năm trước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/758
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.