Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7600
Title: Đánh giá của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Thị, Cẩm Thiền
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động du lịch hiện nay của Cần Thơ. Đánh giá của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch tại Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp phát huy những lợi thế và tiềm năng du lịch tại Cần Thơ, đồng thời khắc phục hoặc hạn chế những điểm yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giúp thỏa mãn nhu cầu của du khách nội địa cao hơn, phát triển mạnh hơn du lịch của thành phố Cần thơ.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7600
ISSN: B1507775
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.