Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7606
Title: ỨNG DỤNG CỦA LASER KHÍ TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT
Authors: Huỳnh, Anh Huy
Lương, Nguyễn Tường Minh
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái quát về sự ra đời và phát triển của laser. Trình bày cở sở lý thuyết , nguyên lý hoạt động và các tính chất của laser. Giới thiệu chung về các loại laser và ứng dụng của laser khí. Cấu tạo mắt và các tật khúc xạ của mắt. Phương pháp điều trị các tất khúc xạ mắt bằng laser excimer, kỹ thuật LASIK và các kỹ thuật tiên tiến hiện nay
Description: 42tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7606
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.